Now reading

İstanbul'un Su Sıkıntısı

İstanbul'un Su Sıkıntısı

İhtişamı kadar karmaşasıyla da ünlü İstanbul, yarattığı birçok problemle sakinlerinin hayatını her gün farklı şekillerde etkiliyor. Her gün artan 14 milyonluk nüfusuyla İstanbul’un en büyük problemlerinden biri de su. İçme suyu sağlanması, atık su arıtımı, yeniden kullanım olanakları yaratılması gibi konular su yönetimi alanına giriyor. Çevre kontrolünün ana başlıklarından biri olan atık su, İstanbul’un devasa

İhtişamı kadar karmaşasıyla da ünlü İstanbul, yarattığı birçok problemle sakinlerinin hayatını her gün farklı şekillerde etkiliyor. Her gün artan 14 milyonluk nüfusuyla İstanbul’un en büyük problemlerinden biri de su. İçme suyu sağlanması, atık su arıtımı, yeniden kullanım olanakları yaratılması gibi konular su yönetimi alanına giriyor.

Çevre kontrolünün ana başlıklarından biri olan atık su, İstanbul’un devasa endüstri zonları ve iş merkezleri sebebiyle kent yönetiminin de ana konularından biri. Bu yüzden WICS 2013 Dünya Akıllı Şehirler Zirvesi’ndeki Atık Su Yönetimi ve Altyapı paneli hükümetin bu konuda alacağı önlemler ve yaptığı uygulamaları görmek açısından özellikle önemliydi.

topographic map of Turkey

Panel konuşmacıları İSKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Çetin Çibuk ve İSU Genel Müdürlüğü Arıtmalar Daire Başkanı Ünal Bostan idi. İstanbul’un su sorunlarının şehrin yaşanabilirliğiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade eden Bostan, İSU’nun şehirde iyi kalite su ve içme suyu sağlanması, atık su tasfiyesi gibi problemlerini “sakinlerine fark ettirmeden” hallederek şehri “iyi hissettiren bir yer” haline getirme çabasından bahsetti. Yoğun nüfusla orantılı astronomik miktarda su kullanımı ve tasfiyesi, şehrin zorlu fiziksel yapısı, kent yönetimi şöyle dursun su yönetimini bile zorlu hale getiriyor. Bostan tam da bu sebepten olabildiğince çok veri toplanması gerektiğini düşünüyor.

Çibuk’un sunduğu atık su yönetim sistemi Scada da, her ay 10.500.000 m3’ü arıtılan İstanbul’un atık suyuyla ilgili önemli verilere sahip. Scada çevrimiçi veri transferi imkanına sahip bir çevrimiçi ölçüm sistemi. Scada çevre kontrolünde, özellikle endüstri alanında kullanılıyor. Scada, endüstri tesislerinde atık su kalitesini ölçmede kullanılıyor: Kaliteyi oluşturan bileşenlerin birinde sınır aşıldığında sudan alınan numuneler otomatik olarak laboratuvarlara gönderiliyor. 10’dan fazla parametre üzerinden incelemeye tabii endüstriyel atık üreten bu tesisler, sonrasında laboratuvar sonuçlarından haberdar ediliyor.

Önceki panellerde de sıkça bahsedildiği gibi, veri paylaşım sistemlerinin temel zorluklarından biri olan iletişim, Scada sisteminde geniş bant teknolojisiyle çözülüyor. Geniş bant teknolojisi kullanımının yüksek hız gibi birçok avantajı var. Aynı zamanda bu teknolojiyi kullanan tesisin operasyonlarını bağımsız yürütebilmesine imkan veriyor.

Gulf of Izmit, Turkey

İstanbul’da 99 atık su ve içme suyu istasyonu çevrimiçi olarak izleniyor. Scada gibi sistemler yağmur suyu ölçümünde de kullanılıyor. Yağmur suyu ölçüm sensörleri olası yağış yoğunluğunu, yağışların lokal ya da ülke genelinde olacağını değerlendirmede kullanılıyor, böylece bu sistemlerin kullanımıyla yağışlarla ilgili tedbirler daha rahat alınabiliyor.

İşte Scada’nın başarısıyla ilgili bazı somut örnekler: İzmit Körfezi’ndeki bazı sahiller (Karamürsel-Altınkemer, Kandıra-Cebeci) Mavi Bayrak alma hakkı kazandı. “Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine önem verildiğini, çevre bilincinin oluşturulmasına yönelik etkinliklerin yapıldığını, plaj veya marinayı kullananların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım ve güveliğini garanti eden, “Eko-Label” özelliğini taşıyan bir ödüldür.” İzmit’teki bu bölgelerde deniz canlılığının arttığı da gözlemlendi.
Kent yönetiminde akıllı sistemlerin doğru kullanımıyla çevre kontrolüne ve birçok alanda enerji verimliliğine katkıda bulunmak mümkün. Scada gibi örnekler ya da akıllı sistemlerle ilgili çevresel başarı hikayeleri biliyor musunuz? Lütfen paylaşın ve katkıda bulunun.

Referanslar: Görsel ve bilgiler kaynaklarla bağlantılıdır.

Become a Patron of The Global Grid
Intern photo

Çiğdem Yılmazer is an Istanbul-based architect. During her time studying at Mimar Sinan Fine Arts University she worked at the Deutsches Archäologisches Institut on a project basis, did volunteer work as a translator and editor for an environmental a...

Tuesdays, in your inbox.

Weekly local urbanist news and jobs. 

You have Successfully Subscribed!